Size ait sonuçlar

Oy Pusulası uygulamasında soruları cevapladıktan sonra 2014 Türkiye yerel seçimlerine ait siyasi coğrafyada sizin konumunuz iki boyutlu bir grafik üzerinde gösterilmektedir. Sizin konumunuz "EVET" damgası ile gösterilmiştir. Bu nokta sizin cevaplarınızın bir ortalaması olarak hesaplanmaktadır. Bu konumunuzun etrafındaki elips ise bir standard sapma göstergesidir ve cevaplarınızdaki tutarlılık göstergesidir.  Cevaplarınızdaki tutarlılık, ya da birbirine benzerlik arttıkça bu elips küçülecektir. Tutarsızlık arttıkça da bu elips büyüyecektir.
 
Aynı iki boyutlu grafik üzerinde partileri de kendi amblemleri ile görebilirsiniz. Eğer bu amblemlere tıklarsanız bu partinin her sorudaki konumunu sizinki ile karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
 
Her konu grubuna verdiğiniz öneme bağlı olarak da gerek sizin ve partilerin konumunun bu grafikteki yerinin değiştiğini görebilirsiniz. Ana sonuç grafiğinin olduğu sayfada konu başlıklarının önemlerini değiştirip konumları yeniden hesaplattırdığınızda gerek sizin gerek partilerin konumunun değiştiğini göreceksiniz.
 

Siyasi arenanın boyutları nelerdir?

Oy Pusulası’nda görülebilen iki boyut Sol karşısında Sağ ile Reform/Değişim karşısında Statüko/Değişim Karşıtlığı olarak gösterilmiştir. Bu analiz çerçevesinin temelleri için Ali Çarkoğlu ve Melvin Hinich'in birlikte kaleme aldıkları “Türkiye'de Parti Tercihlerinin Konumsal Analizi (A Spatial Analysis of Turkish Party Preferences)”, Electoral Studies, vol.25, s.369-392, (2006) makalesine bakılabilir. 2014 yerel seçimlerindeki siyasi tartışmanın da bu genel çerçeve içinde şekillenmesi söz konusudur.
 
Yatay düzlemde gösterilen Sol karşısında Sağ düzleminde ekonomi politikalarında biraz daha devlet müdahalesi ve sosyal programlar ağırlığı ile özelleştirme karşıtlığı gibi bir tutum varken bunun karşısında piyasa mekanizmalarına öncelik veren, kısıtlı devlet müdahalesi ile özelleştirme tarafgirliği yer almaktadır. İfade özgürlüğü ile laiklik prensiplerinin korunması arasında da bir ikilem bu boyuta yansımaktadır. Yatay düzleme dik olarak gösterilen ikinci boyutun üst kısmında reform ve değişim yandaşlığı yer alırken alt kısmında statüko ve değişim karşıtlığı gösterilmektedir. Bu boyutta değişik konularda hem yeni hukuki düzenlemeler hem de farklı piyasa alanlarında politika değişiklikleri ile bunların karşısında yer alan görüşler özetlenmektedir.
 
Açıktır ki bu iki boyut arasında bir ilişki mevcuttur. Yani hem sol hem de değişim taraftarlığı ya da karşıtlığı olabileceği gibi hem sağ hem de değişim taraftarlığı da yansıtan konular elbette vardır. Bu analiz çerçevesinde konular tek tek sorgulanmış ve daha sonra iki boyutlu düzleme aktarılmıştır.
 

Sol ile Sağ Boyutları

Yatay düzlemde gösterilen Sol karşısında Sağ düzleminde ekonomi politikalarında biraz daha devlet müdahalesi ve sosyal programlar ağırlığı ile özelleştirme karşıtlığı gibi bir tutum varken bunun karşısında piyasa mekanizmalarına öncelik veren, kısıtlı devlet müdahalesi ile özelleştirme tarafgirliği yer almaktadır. İfade özgürlüğü ile laiklik prensiplerinin korunması arasında da bir ikilem bu boyuta yansımaktadır. İhtiyaç duyan ailelere asgari gelir desteği sağlanması, yerel yönetimlerin daha çevreci fakat pahalı enerji kaynaklarına yönelmesi, ekonominin iyi işleyebilmesi için piyasa şartlarının devlet tarafından düzene sokulması gereği, laikliğin, kişisel özgürlükler aleyhine dahi olsa savunulması gibi önermeler Sol uca doğru etki etmektedir.
 
Sağ boyutta ise yerel yönetimlerin örf, adet ve dini değerleri gençlere layıkıyla öğretmesi, özel sektörün sağlık alanında daha önemli bir rol oynaması ve daha fazla özelleştirme yapılması gibi konular rol oynamaktadır. Belediyeler tarafından sokak çocuklarıyla ilgili olarak güvenlik sağlanması ve Türk dış politikasının demokrasi ve insan hakları bazında değil de ticaret ve güvenlik bazında belirlenmesi Sağ uca doğru etki etmektedir.
 

Reform/Değişim ile Statüko/Değişim Karşıtlığı boyutları

Yatay düzleme dik olarak gösterilen ikinci boyutun üst kısmında reform ve değişim yandaşlığı yer alırken alt kısmında statüko ve değişim karşıtlığı gösterilmektedir. Bu boyutta değişik konularda hem yeni hukuki düzenlemeler hem de farklı siyasa alanlarında politika değişiklikleri ile bunların karşısında yer alan görüşler özetlenmektedir.
 
Belediyelerin cem evlerine de elektrik, su gibi hizmetleri ücretsiz sağlaması, yerel kimliklerin gelişmesi için yerel yönetimlerin katkı sağlaması ve YÖK’ün kaldırılarak üniversitelerin özerkleştirilmesi gibi konular hep bu boyutta değişim yönüne etki yapmaktadır. Statüko yönünde ise farklı kentsel dönüşüm süreçlerinde bazı grupların sürece direnmelerinin önüne geçilmesi, Türkiye'de hangi etnik gruptan olursa olsun her çocuk ilköğretimini Türkçe olarak yapmalıdır ve ekonomik sıkıntı çeken ailelere belediyelerin değil hayırsever vatandaş ve vakıfların yardım etmesi gibi önermeler değişim karşıtlığı boyutuna etki yapmaktadır.